Kategorie

Najnowsze

Kolektory słoneczne to kolejny obszar, w ramach którego można uzyskać wysokie dotacje unijne. Jak sprawnie uzyskać wysoką dotację na zakup kolektorów słonecznych i instalacji solarnych wyjaśni wam firma Soleko która od lat specjalizuje się w projektowaniu i instalacji zestawów solarnych na działkach budowlanych w Polsce.

Chcesz zwiększyć znacząco plony swojego gospodarstwa rolnego warto zastosować wspomagające nawozy bogate w mineralne składniki odżywcze takie jak związki fosforu i azotu, które będą stanowiły duże wsparcie w okresie wegetacji roślin uprawnych.


Zamieścił(a) Wiktor, w wtorek dnia 14 lipca 2013r

Jak dobrze zaizolować budynek
Materiał o nazwie beton jest współcześnie najbardziej rozpowszechnionym budulcowym materiałem stosowanym w szeroko pojętym przemyśle budowlanym.

Budowa budynku w taki sposób, aby był on wodoszczelny i zabezpieczony przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz jest jedną z priorytetowych kwestii, jakie stoją przed wykonawcą inwestycji. Poprawnie zainstalowana hydroizolacja jest kwestią absolutnie fundamentalną w dalszej eksploatacji budynku. Wady i błędy podczas instalowania hydroizolacji mogą się ujawniać niekoniecznie tuż po oddaniu budynku do użytkowania ale pojawić się w późniejszym okresie. Produkcja betonu wodoszczelnego musi być realizowana przy zapewnieniu najwyższej jakości surowców a także procesu technologicznego, jak również sprostać odpowiednim normom, a także uwzględniać mnóstwo wymagań dodatkowych takich jak: ilość a także rodzaj dodatków uszczelniających powinny być dobierane na podstawie prób laboratoryjnych, lub też wytycznych producentów dodatków, konsystencja mieszanki betonowej powinna być określana co najmniej jako gęstoplastyczna, wskaźnik wodno-cementowy powinien być zgodny z założeniami projektowymi, przed rozpoczęciem procesu użycia betonu należy przetestować w warunkach laboratoryjnych wodoszczelność betonu. Jako że każda budowla charakteryzuje się odmiennymi parametrami, jest wznoszona w różnych warunkach a także posiada różne wymogi adaptuje się wielorakie rozwiązania wykonawcze a także konstrukcyjne. Niezwykle często ma zastosowanie beton wodoszczelny, który nie przepuszcza wody opadowej oraz gruntowej, a przez to nadaje budowanej konstrukcji niezwykle wysoką szczelność. Beton wodoszczelny może być zagęszczany jedynie w mechaniczny sposób, nie wolno w tym przypadku stosować żadnych dodatków chemicznych przyspieszających ten proces. Po wylaniu w wybrane miejsce mieszanki masa powinna być nawilżana wodą stale przez minimum tygodnie i zabezpieczona przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych aż do momentu uzyskania przez betonową powłokę odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Technika betonu wodoszczelnego (w skrócie: TBW) znalazła zastosowanie w budowie: tarasów, budynków biurowych, mostów, oczyszczalni ścieków, parkingów.

Zobacz to na zdjęciach:


produkcja
budownictwo
technologie budowlane