Najnowsze

Kolektory słoneczne to kolejny obszar, w ramach którego można uzyskać wysokie dotacje unijne. Jak sprawnie uzyskać wysoką dotację na zakup kolektorów słonecznych i instalacji solarnych wyjaśni wam firma Soleko która od lat specjalizuje się w projektowaniu i instalacji zestawów solarnych na działkach budowlanych w Polsce.

Chcesz zwiększyć znacząco plony swojego gospodarstwa rolnego warto zastosować wspomagające nawozy bogate w mineralne składniki odżywcze takie jak związki fosforu i azotu, które będą stanowiły duże wsparcie w okresie wegetacji roślin uprawnych.


Urządzenia transportu bliskiego

Skojarzone z tym artykułem: biznes, maszyny, produkcja

Urządzenia transportu bliskiego (...) żuraw, najczęściej wykorzystywane w pracach budowlanych.Osoby pracujące na dźwignicach muszą spełniać określone prawem warunki, do których należą: ukończone osiemnaście lat, posiadać aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia, legitymować się odpowiednią praktyką i wykształceniem. Posiadać uprawnienia dla operatorów tych urządzeń. Ze względu na różne grupy dzielą się one na trzy kategorie (I, II,III) i podkategorie, oznaczane literami (W, S, Z), gdzie: W uprawnia do obsługi podestów ruchomych, wciągarek czy wciągników. S zezwala na pracę na suwnicach, dźwignicach (...)

Zamieścił(a) Ernest, w wtorek dnia 05 marca 2015r

Urządzenia transportu bliskiego