Kategorie

Najnowsze

Kolektory słoneczne to kolejny obszar, w ramach którego można uzyskać wysokie dotacje unijne. Jak sprawnie uzyskać wysoką dotację na zakup kolektorów słonecznych i instalacji solarnych wyjaśni wam firma Soleko która od lat specjalizuje się w projektowaniu i instalacji zestawów solarnych na działkach budowlanych w Polsce.

Chcesz zwiększyć znacząco plony swojego gospodarstwa rolnego warto zastosować wspomagające nawozy bogate w mineralne składniki odżywcze takie jak związki fosforu i azotu, które będą stanowiły duże wsparcie w okresie wegetacji roślin uprawnych.


Zamieścił(a) Ernest, w czwartek dnia 05 marca 2015r

Urządzenia transportu bliskiego
Przedsiębiorstwa lub zakłady produkcyjne często wykorzystują do bliskiego transportu urządzenia zwane dźwignicami.

Są to maszyny dźwigowo transportowe, pracujące w systemie pionowym lub poziomym i służą do przenoszenia ładunków, ludzi lub zwierząt na nieduże odległości. Pracują one w ruchu przerywanym. Użytkowanie ich wymaga stosownych kwalifikacji.

Urządzenia transportu bliskiego to: dźwigniki, wózki, ciągniki, żurawie, wspornice i suwnice, wykorzystywane w wielu zakładach, gdzie ich wykorzystanie wspomaga pracę ludzi. Najprostsze urządzenia dźwignicowe to; dźwignia prosta, kołowrót lub żuraw, najczęściej wykorzystywane w pracach budowlanych.

Osoby pracujące na dźwignicach muszą spełniać określone prawem warunki, do których należą: ukończone osiemnaście lat, posiadać aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia, legitymować się odpowiednią praktyką i wykształceniem. Posiadać uprawnienia dla operatorów tych urządzeń. Ze względu na różne grupy dzielą się one na trzy kategorie (I, II,III) i podkategorie, oznaczane literami (W, S, Z), gdzie: W uprawnia do obsługi podestów ruchomych, wciągarek czy wciągników. S zezwala na pracę na suwnicach, dźwignicach lino torowych czy układnicach magazynowych. Z – uprawnia do obsługiwania żurawi. Tylko posiadanie tych uprawnień upoważnia do zatrudnienia operatora do pracy na danej maszynie.

Urządzenia te, jak wszystkie maszyny wymagają odpowiedniej konserwacji. Operator obsługujący dźwignicę powinien zdobyć uprawnienia teoretyczne i praktyczne związanych z obsługą i eksploatacją tych maszyn. Osoby prowadzące prace remontowo – konserwacyjne muszą posiadać właściwe dla danej kategorii uprawnienia wydane przez Inspektorat Dozoru Technicznego - informują pracownicy firmy Remontaż Sp. z o.o. (http://www.remontazspzoo.eu).

Zobacz to na zdjęciach:


biznes
produkcja
maszyny